T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / ADAPAZARI - İsmet İnönü İlkokulu

Dilimizin Zenginlikleri Projesi Tişört Tasarım Yarışması

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında öğrencilerin Türkçe'yi doğru kullanmalarını sağlamak ve yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amacıyla ilimiz genelindeki resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenmesi planlanan "Tişört Tasarım Yarışması''na ilişkin Valilik Makamı Oluru ve  şartname ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yarışmanın, okulunuz öğrencilerine duyurulması, okul denetiminde gerçekleştirilmesi, derslerin aksatılmaması ve gönüllülük esasına göre yapılması,okul müdürlüklerinin  eserleri oluşturacakları komisyonlar aracılığıyla değerlendirerek birinci seçilen eseri 31.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze göndermeleri hususunda;

SAKARYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 - 2024 Eğitim-Öğretim Yılı DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencileri Arası  “Sözlük Özgürlüktür”
 
TİŞÖRT TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
 
AMAÇ: “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamında “Tişört Tasarımı Yarışması” ile öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmalarını sağlamak ve öğrencilerin yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
 
KAPSAM: Bu şartname, resmî/özel okullardaki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında yarışmanın amacını, yarışmaya katılacakları, katılım ve uygulamayı, başvuru ve değerlendirmeyi, yapılacak işlemleri, ödüllendirme ve yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
 
DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Dilimizin Zenginlikleri Projesi kılavuzunda yer alan Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 Eylem Planlarındaki faaliyet çerçevesinde hazırlanmıştır.
 
KONU: “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” kapsamındaki Tişört Tasarım Yarışması’nda; ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden proje kapsamında ezberledikleri/okudukları türkülerden, lise öğrencilerinden ezberledikleri/okudukları Yunus Emre şiirlerinden hareketle şartname doğrultusunda tişört tasarlamaları beklenmektedir.
 
 İlkokullarda:Ezberledikleri/okudukları türkülerden hareketle şartname doğrultusunda tişört tasarlamaları  Ortaokullarda:Ezberledikleri/okudukları türkülerden hareketle şartname doğrultusunda tişört tasarlamaları  Liselerde:Ezberledikleri/okudukları Yunus Emre şiirlerinden hareketle şartname doğrultusunda tişört tasarlamaları
 
 
BAŞVURU VE YARIŞMAYA GÖNDERİLECEK ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
 
Katılımcılar : Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde öğrenim gören öğrenciler. 1. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir tişört tasarımı ile katılabilir. 2. Dijital tasarım yoluyla elde edilen görseller ve dijital baskı teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. 3. Yarışmaya gönderilecek eserlerde tasarım bölümünde teknik ve boya malzemesi olarak; kumaş boyaları veya kalemleri, keçeli boya (marker kalem) kuru boya tekniği ve özgün görselleri yırtma yapıştırma tekniği (kolaj şeklinde) gibi teknikler kullanılabilir. 4. Tasarımlar katılım sağlayan öğrenciye ait ve özgün olmalıdır. Özgün olmadığı anlaşılan tasarımlar elenecektir. 5. Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne öğrenci veya okul bilgileri yazılamaz.
6. Yarışmaya gönderilen tişört tasarımlarının sabitlendiği mukavvanın arkasına sol üst köşesine öğrencinin adı-soyadı, T.C. kimlik numarası ve okulunun bilgilerinin yazıldığı etiket zarf içinde eklenir. 7. Tişört tasarımları mukavva kartona sabitlenerek taşıma sırasında zarar görmeyecek şekilde gönderilir. 8. Belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 9. Teslim tarihinden sonra ilgili birime ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 10. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılacak eser üzerinde öğrencinin kimliğini belirten ad, imza vb. işaretler bulunmayacaktır.  11. Yarışmaya gönderilecek eserler okul müdürlüğüne ya da görevlendirilen öğretmene Eser okul müdürlüğüne teslim edilirken “şartname ekleri” de beraberinde teslim edilecektir. 12. Şartname ekleri bulunmayan veya herhangi bir yerinde katılımcının kimliğini belirten işaret veya imza bulunan eserler, seçici kurul tarafından tutanakla değerlendirme dışı bırakılacaktır. 13. Eserlerin teslimi sırasında oluşan zararlardan ve gecikmesinden Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü sorumlu değildir. 14. Her ilçe millî eğitim müdürlüğü kendi okulları arasında yarışmayı düzenleyecektir. 15. Okullar, komisyon marifetiyle okul birincilerini seçerek ilçe yarışmasına göndereceklerdir. İlçeler ilçe komisyonu marifetiyle ilk üç eseri seçerek birinci seçilen eseri il yarışmasına göndereceklerdir. 16. İlçelerden birinci seçilen eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimine (Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Bölümü) teslim edecektir. 17. İl yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde birinci olan eserler ödüllendirilecektir.
 
 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ VE PUANLAMA:  Amaca uygunluk ve ifade edebilme: 20 Puan  Teknik kullanımı ve estetik: 20 Puan  Tasarımın teması: 20 Puan  Özgünlük: 15 Puan  Konuya hakimiyet: 15 Puan  Kompozisyon: 10 Puan
 
 
Yapılacak İşlemler: Okul, İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek iş ve işlemler aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:  
 
Okullarda;  1. Yarışma takvimine uygun olarak öğrencilere gerekli duyurular yapılacaktır. 2. Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler, okul müdürlüklerine müracaat edecektir.  3. Okul müdürleri ve Dilimizin Zenginlikleri Projesi kılavuzunda belirtildiği şekilde oluşturulan Okul Yürütme Komisyonu, okul içi yarışma ile ilgili tüm iş ve işlemlerin bu şartnameye uygun olarak yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını takip edecektir. 4. Okul Yürütme Komisyonu, yarışma katılım şartlarına uygun eserler arasından ilk 3 (üç) dereceyi hak eden eserleri belirleyecektir. 5. Okul Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birincilik derecesini hak eden eser ve öğrenciye ait bilgiler ilçe millî eğitim müdürlüklerine iletilecektir.

 
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ;  1. Yarışma takvimine uygun olarak okul müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.  2. Dilimizin Zenginlikleri Projesi Kılavuzunda belirtildiği şekilde oluşturulan İlçe Yürütme Komisyonu, yarışmaya bu şartnamede belirtilen hususlara uygun olan tüm okulların katılımının sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. 3. Yarışmaya katılan eserler İlçe Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 4. İlçe Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yarışma katılım şartlarına uygun ilk 3 (üç) dereceyi hak eden eserler belirlenecektir. 5. İlçe Yürütme Komisyonu, ilçe birincisi olan eseri ve öğrencilere ait bilgileri yarışma takvimine uygun olarak İl Millî Eğitim Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Birimine (Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Bölümü) teslim edecektir.  6. İlçe Yürütme Komisyonu marifetiyle ilçede belirlenen ilk 3 (üç) eserin ödül takdimi, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ödül töreninden ayrı olarak ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenerek yapılacaktır.
 
İl Millî Eğitim Müdürlüğünde ;  1. Yarışma takvimine uygun olarak ilçe millî eğitim müdürlüklerine gerekli duyuru yapılacaktır.  2. Yarışmaya katılan eserler İl Millî Eğitim Müdürlüğünde İl Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. 3. Yarışmaya yönelik iş ve işlemler İl Yürütme Komisyonu ve Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler birimince yürütülecektir. 4. İl Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde ayrı ayrı il birincisi eser belirlenecektir. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecektir. 5. İl yarışmasında il birincisi olan eser Bakanlığımıza gönderilecektir.
 
 
Ödüllendirme: İlçe genelinde dereceye giren öğrenciler ilçe millî eğitim müdürlüklerince, İl genelinde dereceye giren öğrenciler Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilecektir.  
 
İl düzeyinde yapılan değerlendirme sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinden birinci olan eserler ve öğrencilere verilecek ödül, ödül töreni tarihi ve yeri ile ilgili ayrıntılar daha sonra Müdürlüğümüz tarafından duyurulacaktır.
 
 

 YARIŞMA TAKVİMİ
 
İş ve İşleyiş Son Tarih Tanıtım ve Duyuruların Yapılması 30 Nisan 2024 Okullar Tarafından Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 31 Mayıs 2024 İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde İlk Üç Eserlerin Seçilmesi 03 Haziran 2024 Birinci Seçilen Eserin İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi 04 Haziran 2024 İl Komisyonu Tarafından İl Derecelerinin (İlk Üç Eser) Belirlenmesi 06 Haziran 2024
 
 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ:  Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü: Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Bürosu  Tel: 0 264 251 36 14-15  Dahili: 1268-1270  

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 08.05.2024 - Güncelleme: 08.05.2024 12:30 - Görüntülenme: 24
  Beğen | 0  kişi beğendi