T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / ADAPAZARI - İsmet İnönü İlkokulu

Duyurular

May

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından, Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında öğrencilerin Türkçe'yi doğru kullanmalarını sağlamak ve yazılı anlatım yoluyla ifade yeteneklerini geliştirmek amacıyla ilimiz genelindeki resmî/özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenmesi planlanan "Tişört Tasarım Yarışması''na ilişkin Valilik Makamı Oluru ve  şartname ekte gönderilmiştir.
Söz konusu yarışmanın, okulunuz öğrencilerine duyurulması, okul denetiminde gerçekleştirilmesi, derslerin aksatılmaması ve gönüllülük esasına göre yapılması,okul müdürlüklerinin  eserleri oluşturacakları komisyonlar aracılığıyla değerlendirerek birinci seçilen eseri 31.05.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze göndermeleri hususunda;

May

İlgi yazıyla Dilimizin Zenginlikleri Projesine ilişkin  "Dilimizin Zenginlikleri Projesi İzleme ve Değerlendirme Çalışması" yapılmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
    Bu bağlamda hazırlanan öğretmen anketinin 3-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında veri.meb.gov.tr adresi üzerinden Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler tarafından doldurulması gerekmektedir. İlgili anketin okulunuzda görev yapan öğretmenlere duyurulması hususunda;

May

Millî Eğitim Bakanlığınca, internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Şbt

Okulumuza ait 2024 - 2028 Stratejik Plan veli ve öğrenci paydaş anketlerini 4 Mart Pazartesi gününe kadar aşağıdaki linkleri tıklayarak doldurabilirsiniz. 

Şbt

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edilmiştir. 

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak amacıyla tüm resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında resim dalında, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler arasında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmalar düzenlendiğine ilişkin Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

 Söz konusu etkinliğin öğrencilerinize duyurulması, ekli şartname esasları doğrultusunda, Müdürlüğünüz gözetimi ve denetiminde, derslersin aksatılmaması ve gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmesi, yarışmaya katılacak eserlerin 15.03.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda;

Şbt

Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi Veri Toplama Modülü konulu Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Şbt

             Bakanlığımızın organize ettiği ve  Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliği ile düzenlenen ''Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasına'' İlçemizden her Okul en az bir eserle yarışmaya katılım sağlayacaktır. Yarışmaya katılımın arttırılması önem arz etmektedir. Bu itibarla daha fazla öğrencinin katılımının teşvik edilmesi gerekmektedir.              Yarışmanın okulunuzda öğrenim gören öğrencilere duyurulması, okul komisyonlarınca seçilen eserlerin, orjinal hallerinin 16.02.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;

Ock

Bakanlığımızca 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı birinci döneminin son haftasında tüm kademelerde uygulanmak üzere öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimini esas alan bir yaklaşımla "Dönem Sonu Sosyal Etkinlikler Faaliyet Planı" hazırlanmıştır.

Ock

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün "77. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" konulu ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazı doğrultusunda, okul/kurumlarınızda gerçekleştirilecek çalışmaların (yarışma,afiş,eğitim vb.) ekte yer alan İl Faaliyet Raporuna (Ek-4) işlenerek 23.01.2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz adpisguvenligi@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi hususunda;

Ara

08-14 Ocak Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinliklerin 12 Ocak Cuma Gününe kadar bilgi verilmesi gerekmektedir.

Ara

İlgi yazı ile "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" kitabının hazırlandığı ve http://tegm.meb.gov.tr adresinde yayınlandığı, Ayrıca öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması, okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla ekte yer alan “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu” (Ek-1) hazırlandığı bildirilmiştir.  Buna göre Ek-1 kılavuzun titizlikle incelenmesi ve  8-11. sayfaları arasında yer alan faaliyetlerin uygulanması önem arz etmektedir.   

Kas

Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Konulu Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Bu kapsamda hazırlanan öğrenci, öğretmen ve veli anketlerinin veri.meb.gov.tr adresi üzerinden 20.11.2023-10.12.2023 tarihleri arasında, öğrenci anketini ilkokul (3. ve 4. sınıf) öğrencileri ve ortaokul öğrencileri, öğretmen anketini okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ve veli anketini okul öncesi, ilkokul ve ortaokul velileri dolduracak şekilde anketlerin duyurulması ve anketlerin doldurulması hususunda öğrenci, öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi hususunda;

Ekm

Sayın Veli;

                       

 

            Okulumuzun 2023 –2024 Eğitim – Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı 19.10.2023

  Perşembe günü okulumuzda saat 15.00 ‘te yapılacaktır. Toplantı ile ilgili gündem aşağıya çıkarılmış olup, velilerimizin toplantıya iştiraklerini bekleriz.

 

 

                                                                                                                                                                                                         05/10/2023

                                                                  Vedat KÖSE

                                                                                                                                          Okul Müdürü