T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / ADAPAZARI - İsmet İnönü İlkokulu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na Yönelik Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklara armağan edilmiştir. 

Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak amacıyla tüm resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında resim dalında, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler arasında ise resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışmalar düzenlendiğine ilişkin Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

 Söz konusu etkinliğin öğrencilerinize duyurulması, ekli şartname esasları doğrultusunda, Müdürlüğünüz gözetimi ve denetiminde, derslersin aksatılmaması ve gönüllülük esasına göre gerçekleştirilmesi, yarışmaya katılacak eserlerin 15.03.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususunda;

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA TÖRENLERİ KAPSAMINDA

RESMÎ İLKOKULLAR ARASI RESİM;

RESMÎ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

                                                                                   

1)      PROJENİN ADI:

“Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokullarda resim; resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon yarışması”

 

2)      KONUSU:

Ülke genelindeki Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl dönümüne ilişkin günün anlam ve önemini belirten yarışma düzenlenerek dereceye giren eserlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde sergilenmesi.

 

3)      SÜRESİ:

Başlangıç Tarihi: 19.02.2024

Bitiş Tarihi: 23.04.2024

 

4)      ALANI: Ülke geneli

 

5)      HEDEF GRUBU:  Resim yarışması dalında tüm resmî ilkokullar; resim, şiir, kompozisyon dallarında ise resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında okuyan öğrenciler.

 

6)      AMACI:

 1. a.      Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan önce bağımsızlık mücadelesinin devam ettiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde "Egemenlik kayıtsız, şartsız Milletindir." ilkesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisinin önemine ilişkin duygu ve düşüncelerin eğitim öğretim ortamına yansıtılmasını sağlamak,
 2. b.      Çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilere ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
 3. c.       Öğrencilere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,

ç.       Ulusal egemenlik, demokrasi ve bağımsızlık kavramlarını vurgulamak,

 1. d.      Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek,
 2. e.       Geleceğin teminatı çocuklarımızın haklarını ve bu hakların önemini vurgulamak,
 3. f.       Öğrencilerin geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmasını sağlamak.

 

 

7)      FAALİYET TAKVİMİ:

 

SIRA NO

FAALİYET TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

1.

İl millî eğitim müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

19.02.2024

19.02.2024

2.

Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi

20.02.2023

22.02.2024

3.

Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması

11.03.2024

11.03.2024

4.

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi

12.03.2024

15.03.2024

5.

İlçe millî eğitim müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi

18.03.2024

20.03.2024

6.

İl millî eğitim müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi

21.03.2024

29.03.2024

7.

Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserlerin değerlendirilmesi

01.04.2024

04.04.2024

8.

Ülke geneli dereceye giren eserlerin ilanı

05.04.2024

05.04.2024

9.

Millî Eğitim Bakanlığınca değerlendirilen eserlerin TBMM’de sergilenmesi ve ödül töreni

20.04.2024

23.04.2024

 

 

8)       UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. a.        Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 2. b.        Her öğrenci sadece bir dalda yarışmaya katılabilecektir. Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ilkokullarda resim; resmî ortaokul ve imam hatip ortaokullarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenmektedir.
 3. c.         Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

ç.         Okullarda “resim”, “şiir” ve “kompozisyon” dallarında branş öğretmenlerinden oluşturulacak iki ayrı komisyon tarafından eserler değerlendirilecektir.

 1. d.        Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından; yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. e.         Okul Müdürlüğünce her dalda birinci olan eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
 3. f.         Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve her dalda birinci olan eser il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)

 

 

 

 1. g.        İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, branş öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak, ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve resim, şiir ve kompozisyon dalındaki her dalda sadece il birincisi seçilen eser Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)

ğ.        Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.

 1. h.        Şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler ise ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.

ı.          Resim, şiir ve kompozisyon dallarında il birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

 1. i.          İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
 2. j.          Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 3. k.        Bakanlığımıza ulaşan eserler, oluşturulacak seçici kurul tarafından her 3 (üç) dalda değerlendirilecek ve her dalda ilk üç (3) dereceye giren ve mansiyon alan eserler belirlenecektir.
 4. l.          Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

 

DALLAR

DERECELER

ÖDÜLLER

RESİM

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

 

 

ŞİİR

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

 

 

KOMPOZİSYON

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

 1. m.      Ödül alacak öğrenciler velileriyle birlikte 23 Nisan haftasında Türkiye Büyük Millet Meclisine davet edilecektir.
 2. n.        Ülke genelinde resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek törenle verilecektir.

 

9)       RESİM-ŞİİR VE KOMPOZİSYON DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

 1. A.          RESİM DALINDA

Konusu: 23 Nisan’ın tarihî arka planı ve coşkusunun hissettirdiklerinin resim olarak ifade edilmesi

 

Yarışma şartları:

 1. a.      Yarışmanın hedef kitlesi resmî ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerdir.
 2. b.      Resimler sınıf ortamında görsel sanat öğretmenin veya sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 3. c.       Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.

ç.       Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

 1. d.      Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
 2. e.       Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 3. f.       Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 4. g.      Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9. A. RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

ğ.      Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

 1. h.      Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”  formatına göre yapılacaktır.

                                                                                                                             

İLİ

 

İLÇESİ

 

Öğrencinin:

 

Adı ve soyadı:

 

Sınıfı

 

Cinsiyeti

 

Okulun:

 

Adı

 

Adresi

 

Telefon No:

 

 

ı.        Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

 1. i.        Eserler incelenirken;
 • Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,   
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği) 25 puan,
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

 1. B.           ŞİİR DALINDA

Konusu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunun, anlamının ve manasının şiirle uygun olarak ifade edilmesi.

Yarışma şartları:

 1. a.      Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerdir.
 2. b.      Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 3. c.       Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

ç.       Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

 1. d.      Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.
 2. e.       Yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 3. f.       Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 4. g.      Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Değerlendirme Ölçeği

Temanın işlenişi

20 puan,

Türkçe ve dil bilgisi kuralları

20 puan

Konuya hâkimiyet

20 puan,

Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma

20 puan,

Şiirin derinliği ve etkileyiciliği

20 puan

 olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

 

 1. C.          KOMPOZİSYON YARIŞMASI

  Konusu: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ruhunun, anlamının ve manasının kompozisyon olarak ifade edilmesi

  Yarışma şartları:

 1. a.      Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda ve imam hatip ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerdir.
 2. b.      Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 3. c.       Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

ç.       Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

 1. d.      Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 2. e.       Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, sosyal bilgiler öğretmeni veya Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 3. f.       Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 4. g.      Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Değerlendirme Ölçeği

Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)

20 puan

Anlatım düzeni

 Giriş               :Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,

Gelişme           :Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,

Sonuç                          :Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme

20 puan

 

Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler)

20 puan

Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni)

20 puan

Bir bütün olarak yazılı anlatım ( verilmek istenen mesaj)

 

20 puan

olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

10)  YARIŞMANIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ:

Yarışma sonunda dereceye giren eserler Bakanlığımız http://tegm.meb.gov.tr web sitesinde ve diğer sosyal medya platformlarında yayınlanacaktır.

 

 

EK-1

 

………………. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl Dönümü Kutlamalarıkapsamında ilimiz genelindeki resmî ilkokullar arasında resim; resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokullar arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada okullardan Müdürlüğümüze gönderilen resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki eserler “İl Değerlendirme Komisyonu” üyelerince değerlendirilmeye alınmış ve sonucunda aşağıda okulu, adı, soyadı ve sınıfı belirlenen öğrencilerin eserleri il birinciliğine layık görülmüştür.

İşbu tutanak komisyonumuz tarafından imza altına alınmıştır.

 

DALLAR

DERECESİ

OKUL ADI

ÖĞRENCİNİN

ESER ADI

ADI SOYADI

SINIFI

RESİM

Birinci

 

 

 

 

ŞİİR

Birinci

 

 

 

 

KOMPOZİSYON

Birinci

 

 

 

 

 

İL DEĞERLENDİRME ŞİİR- KOMPOSİZYON KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

İMZA

TÜRKÇE

 

 

 

TÜRKÇE

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER

 

 

 

 

      İL DEĞERLENDİRME RESİM KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

İMZA

GÖRSEL SANATLAR

 

 

 

GÖRSEL SANATLAR

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER

 

 

 

 

…./…./20..

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

İl Millî Eğitim Şube Müdürü

 

EK-2

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 104. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI KAPSAMINDA

RESMÎ İLKOKULLAR ARASINDA DÜZENLENEN RESİM;

RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENEN RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

 

 

ÖĞRENCİNİN :

 

Adı ve Soyadı

 

Sınıfı

 

OKULUN :

 

Adı

 

Adresi

 

İli

 

İlçesi

 

Telefon

 

E-posta

 

ESERİN :

 

Türü

 

Yılı

 

Konusu

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.               

 

 ……./……./20…..

                                                                                                                                                                 Ad-Soyad - İmza

 Öğrenci Velisinin İletişim Bilgileri

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-soyadı:                                                                                         

GSM-telefon:

Adres:

E-posta:

 

 

 

 

 

 

EK-3

 

AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, bana ve ………………………………………………………… Okulunda öğrenim gören velisi bulunduğum …………………………………………. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel verilerimiz düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılmasına;

 

 

 

 

 

 

Onay veriyorum                               Onay vermiyorum

 

 

 

                                                                                  Öğrenci Velisinin

                                                                                  Adı-Soyadı     :

                                                                                  İmzası             :

 

 

 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencilerinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması’’ işleme şartına dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Söz konusu Kanunun ‘’İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’’ göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

EK-4

 

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

 

…………………………………………………………..’da öğrenim gören ……. numaralı velisi bulunduğum ………………………………………………. adlı öğrencinin Temel Eğitim

Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığınca yürütülecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. Yıl Dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasının kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ve ayrıca eserin telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse ilgili diğer mevzuat gereği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı’na telif ücreti talebimiz olmadan geçeceğini, velisi bulunduğum öğrencinin oluşturduğu eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağına,

 

 

 

Onay veriyorum.                                                                    Onay vermiyorum.

 

 

                                                                                  …/…/2024

 

                                                                                                                                  İmza

 

                                                                                                                       Velinin Adı Soyadı

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 28.02.2024 - Güncelleme: 28.02.2024 09:27 - Görüntülenme: 69
  Beğen | 1  kişi beğendi