T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / ADAPAZARI - İsmet İnönü İlkokulu

Kompozisyon ve Resim Yarışması

Astronomi, astrofizik, uzay bilimi gibi bilim dallarında önemli keşiflere imkan sağlayan ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunan uzay araştırmaları, aynı zamanda uzaydaki gök cisimlerini ve evreni anlamak noktasında da son derece önemli görülmektedir. 

Bilindiği üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna gitmiş olan ilk Türk astronotumuz Alper GEZERAVCI, uzayda 13 bilimsel deney gerçekleştirmiştir.

Bu itibarla ülkemizin uzay faaliyetlerini planlamak, koordine etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde yönlendirmek, uzay araştırmaları ve teknolojilerini geliştirmek, ulusal uzay programlarını yürütmek ve uzaydaki yerini güçlendirmek amacıyla kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Bakanlığımız iş birliğinde uzay konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında "Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!" konulu kompozisyon yazma yarışması, resmî ilkokullar arasında ise “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” temalı resim yarışması düzenlendiğine ilişkin Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.

 Söz konusu yarışmanın okulunuz öğrencilerine duyurulması, denetimlerin müdürlüğünüzce ekli şartname esasları doğrultusunda gerçekleştirilmesi, 22.03.2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze  gönderilmesi hususunda;

RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

“SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE!” KONULU KOMPOZİSYON VE RESMÎ İLKOKULLAR ARASI “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK UZAY YOLCULUĞU” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1)      PROJENİN ADI:

Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon ve  “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması.

 

2)      KONUSU:

Ülke genelinde Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullar ve imam hatip ortaokulları arasında  “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!” konulu kompozisyon ve  “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması düzenlenmesi.

SÜRESİ:

Başlangıç Tarihi: 12.02.2024

Bitiş Tarihi: 26.04.2024

 

3)      ALANI: Ülke geneli

 

4)      HEDEF GRUBU:  Tüm resmî ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile resmî ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.

 

5)      AMACI:

 1. a.      Öğrencileri bilim ve uzay keşiflerine karşı daha fazla ilgi duymaya teşvik etmek,
 2. b.      Öğrencilerin uzaya ve astronominin önemine dair farkındalığını artırmak,
 3. c.       Öğrencilerin astronomi ve uzay bilimlerine bakış açılarını genişletmek,

ç.       Öğrencilere evrenin genişliği, galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve diğer uzay fenomenleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunmak,

 1. d.      Öğrencilere astronominin temel prensiplerini anlamaları için bir şans sağlayarak bilimsel meraklarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
 2. e.       Öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmelerini sağlamak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)      FAALİYET TAKVİMİ:

 

SIRA NO

FAALİYET TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

1.

İl millî eğitim müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması

12.02.2024

13.02.2024

2.

Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi

13.02.2024

16.02.2024

3.

Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması

18.03.2024

20.03.2024

4.

Eserlerin okul müdürlüklerince değerlendirilmesi ve ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi

20.03.2024

22.03.2024

5.

İlçe millî eğitim müdürlüğünce eserlerin değerlendirilmesi ve il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesi

25.03.2024

29.03.2024

6.

İl millî eğitim müdürlüğünce değerlendirilmesi, komisyon tarafından düzenlenen tutanak ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmesi

01.04.2024

05.04.2024

7.

Millî Eğitim Bakanlığına gönderilen eserlerin değerlendirilmesi

15.04.2024

18.04.2024

8.

Dereceye giren eserlerin ilanı

18.04.2024

19.04.2024

9.

Millî Eğitim Bakanlığında değerlendirilen eserlerin sergilenmesi ve ödül töreni

22.04.2024

26.04.2024

 

 

7)       UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 1. a.      Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
 2. b.      Yarışma Bakanlığımıza bağlı resmî ortaokullarda kompozisyon, ilkokullarda ise resim dalında düzenlenmektedir.
 3. c.       Öğrenciler tarafından hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

ç.       Okullarda “kompozisyon” dalında üretilen eserler Türkçe, “resim” dalında üretilenler ise ilgili öğretmenlerden oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 1. d.      Okul müdürlüklerinde kurulan komisyon tarafından yarışmaya katılan öğrencilerin hazırlamış oldukları eserlerin özgün olmadığı tespit edilenler tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. e.       Okul Müdürlüğünce kompozisyon ve resim dallarında başarılı görülen eserler tutanakla onaylanarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/4. sıra)
 3. f.       Okullardan gelen eserler ilçe millî eğitim müdürlüğünce kurulacak komisyonlar tarafından değerlendirmeye alınacak ve eserler il millî eğitim müdürlüklerine tutanakla teslim edilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/5. sıra)
 4. g.      İl millî eğitim müdürlükleri tarafından ilgili millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, ilgili öğretmenlerinin bulunduğu İl Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak; ilçelerden gelen eserler Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacak ve başarılı sayılan eserler Ek-1 doğrultusunda düzenlenen tutanak ile Bakanlığımıza gönderilecektir. (Faaliyet Takvimi: 7/6. sıra)

ğ.      Resimlerin PTT kargo hizmeti aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar/ANKARA) adresine gönderilecektir.

 1. h.      Eserler ayrıca bilgisayar ortamında word programında 12 punto Times New Roman yazı tipinde A4 kâğıt formatında yazılarak DYS sistemi ile de gönderilecektir. Tarayıcı (scanner) ile PDF, JPG vb. gibi dosya uzantılı olarak gönderilmeyecektir.

ı.        İl birincisi olan eserler, il değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla onaylanarak Bakanlığımıza gönderilecektir. Tutanaksız gönderilen eserler derecelendirmeye alınmayacaktır.

 1. i.        İl birincisi olan eserin dışındaki (ikinci, üçüncü, mansiyon vb.) diğer eserlerin Bakanlığımıza gönderilmesi halinde seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınmayarak bu konuda hiçbir kurum veya şahsa iadesi yapılmayacak ve bu konuda hak iddia edilmeyecektir.
 2. j.        Bakanlığımıza ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 3. k.      Düzenlenecek yarışmada her dalda ilk üçe giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ve mansiyon alanlar aşağıdaki şekilde ödüllendirilecektir:

 

DALLAR

DERECELER

ÖDÜLLER

RESİM

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 

KOMPOZİSYON

Birincilik Ödülü

Dizüstü Bilgisayar

İkincilik Ödülü

Tablet

Üçüncülük Ödülü

Akıllı Saat

Mansiyon

Bluetooth Kulaklık

 1. l.        Ülke genelinde resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, 22- 26 Nisan 2024 tarihleri arasında Ankara ilinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında düzenlenecek törenle verilecektir.

 

 

8)      KOMPOZİSYON YARIŞMASI

  Konusu: “Sıradaki Astronot Ben Olmalıyım, O İş Bende!”

  Yarışma şartları:

 1. a.      Yarışmanın hedef kitlesi resmî ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler.
 2. b.      Yarışmaya katılacak kompozisyonlar (A4) dosya kâğıdına ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
 3. c.       Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

ç.       Kırışmış, lekelenmiş ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

 1. d.      Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Genel Müdürlüğümüz sorumlu tutulamayacaktır.
 2. e.       Yarışmaya katılacak öğrenciler kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir. Öğrencilerin eserleri, Türkçe öğretmenleri gözetiminde ders ortamında yazdırılacaktır.
 3. f.       Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayında (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.
 4. g.      Eserler incelenirken değerlendirme ölçütleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

 

Değerlendirme Ölçütü

Başlık (başlığın konuyla ilişkisi, başlığın anahtar sözcüklerden oluşması)

20 puan

Anlatım düzeni

 Giriş               :Ana fikri tanıtan anlatım, sunuş açıklığı, etkileyicilik,

Gelişme           :Ana fikrin açıklanması, ana fikre ulaşmadaki düşünce zinciri, yardımcı fikirlerin ana fikri desteklemesi,

Sonuç                          :Ana fikri bir sonuca götürme, yeni fikirlerle destekleme

20 puan

 

Anlatım zenginliği (sözcük kullanımı ve yerindeliği, cümle yapıları, paragraf arasındaki geçişler)

20 puan

Yazım kurallarına uygunluk (Yazım, söz dizimi, noktalama, paragraf düzeni)

20 puan

Bir bütün olarak yazılı anlatım (verilmek istenen mesaj)

 

20    puan

 

9)      RESİM DALINDA

Konusu: “Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Yolculuğu” konulu resmî ilkokullar arası resim yarışması.

Yarışma şartları:

 1. a.      Yarışmanın hedef kitlesi resmi ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler.
 2. b.      Resimler sınıf ortamında sınıf öğretmeninin gözetiminde yaptırılacaktır.
 3. c.       Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.

ç.       Resimler 35x50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.

 1. d.      Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya vb.)
 2. e.       Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Bakanlığımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.
 3. f.       Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip Bakanlığımıza gönderilecektir.
 4. g.      Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne “9) RESİM DALINDA”nın “j” bendindeki etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazılacaktır.

ğ.      Tüm öğrenciler için Katılım Formu ve Taahhütnamede (Ek-2), Açık Rıza Onayı (Ek-3) ve Veli Muvafakat Belgesinde (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümlerinin doldurulması ve veli tarafından imzalanması zorunludur.

 1. h.      Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”  formatına göre yapılacaktır.

 

                                                                                                                     

İLİ

 

İLÇESİ

 

Öğrencinin:

 

Adı ve soyadı:

 

Sınıfı

 

Cinsiyeti

 

Okulun:

 

Adı

 

Adresi

 

Telefon No:

 

 

ı.        Teslim tarihinden sonra Bakanlığımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı Bakanlığımız sorumlu tutulmayacaktır.

 1. i.        Eserler incelenirken;
 • Kompozisyon (amaca uygunluğu) 25 puan,   
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanılabilirliği) 25 puan,
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 puan,
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) 25 puan olmak üzere değerlendirme yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

………………. İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU TUTANAĞI

 

“SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE” konulu kompozisyon yazma ve “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK UZAY YOLCULUĞU” konulu resim yarışması kapsamında yarışmaya katılan okullardan Müdürlüğümüze gönderilen kompozisyon ve resim dallarındaki eserler “İl Değerlendirme Komisyonu” üyelerince değerlendirilmeye alınmış ve sonucunda aşağıda okulu, adı, soyadı ve sınıfı belirlenen öğrencilerin eserleri il birinciliğine layık görülmüştür. 

İşbu tutanak komisyonumuz tarafından imza altına alınmıştır.

 

DALLAR

DERECESİ

OKUL ADI

ÖĞRENCİNİN

ESER ADI

ADI SOYADI

SINIFI

RESİM

Birinci

 

 

 

 

KOMPOZİSYON

Birinci

 

 

 

 

 

İL DEĞERLENDİRME KOMPOSİZYON KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      İL DEĞERLENDİRME RESİM KOMİSYONU ÜYELERİ

BRANŞI

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

İMZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…./…./20..

 

KOMİSYON BAŞKANI

 

İl Millî Eğitim Şube Müdürü

 

 

 

EK-2

 

RESMÎ ORTAOKULLAR VE İMAM HATİP ORTAOKULLARI ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN

“SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE!” KONULU KOMPOZİSYON VE RESMÎ İLKOKULLAR ARASI “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK UZAY YOLCULUĞU” KONULU RESİM YARIŞMASI

KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

 

 

ÖĞRENCİNİN :

 

Adı ve Soyadı

 

Sınıfı

 

OKULUN :

 

Adı

 

Adresi

 

İli

 

İlçesi

 

Telefon

 

E-posta

 

ESERİN :

 

Türü

 

Yılı

 

Konusu

 

 

Yarışmaya göndermiş olduğum “eserin” bana ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, eserimin Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ederim.                  ……./……./20…..

 

                                                                                                                                                                 Ad-Soyad - İmza

 Öğrenci Velisinin İletişim Bilgileri

Velisinin (KİŞİNİN AÇIK RIZASI İLE)

Adı-soyadı:                                                                                          

GSM-telefon:

Adres:

E-posta:

 

 

 

 

 

EK-3

 

AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, bana ve ………………………………………………………… Okulunda öğrenim gören velisi bulunduğum …………………………………………. adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel verilerimiz, “SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE!” konulu kompozisyon ve “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK UZAY YOLCULUĞU” konulu resim yarışması kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dahil Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün yürüttüğü etkinliklerde kullanılmasına;

 

 

 

 

 

 

Onay veriyorum                               Onay vermiyorum

 

 

 

                                                                                  Öğrenci Velisinin

                                                                                  Adı-Soyadı     :

                                                                                  İmzası             :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ VE SOSYAL ETKİNLİKLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

Kurumumuzca, siz ve öğrencilerinize ait görsel ve işitsel kişisel veriler eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla 6698 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası gereği ilgili kişinin “açık rızasının alınması’’ işleme şartına dayalı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yolla işlenecektir.

Kurumumuzla paylaşılan kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde adli makamlar/ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır.

Söz konusu Kanunun ‘’İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe’’ göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

EK-4

 

VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

 

…………………………………………………………..’da öğrenim gören ……. numaralı velisi bulunduğum ………………………………………………. adlı öğrencinin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığınca “SIRADAKİ ASTRONOT BEN OLMALIYIM, O İŞ BENDE!” konulu kompozisyon ve “TÜRKİYE’NİN İNSANLI İLK UZAY YOLCULUĞU” konulu resim yarışmasının kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına ve ayrıca eserin telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse ilgili diğer mevzuat gereği Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığına telif ücreti talebimiz olmadan geçeceğini, velisi bulunduğum öğrencinin oluşturduğu eserle ilgili tüm yasal sorumluluğun tarafıma ait olacağına,

 

 

 

Onay veriyorum.                                                                    Onay vermiyorum.

 

 

                                                                                  …/…/2024

 

                                                                                                                                  İmza

 

                                                                                                    

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.02.2024 - Güncelleme: 12.02.2024 15:14 - Görüntülenme: 45
  Beğen | 1  kişi beğendi